Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 02.03.2020

Nimi: Fashion Star By Satu Oy

Y-tunnus: 3106406-6

Osoite: Puijonkatu 17

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

Puhelinnumero: 010 2127050

Sähköpostiosoite: info@fashionstar.fi

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Verkkokaupan kautta tilanneet asiakkaat, palvelujamme käyttämällä tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan.

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakaspalvelun ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Tilausten toimittaminen, käsittely ja arkistointi
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen
 • Fashion Star By Satu Oy:n palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
 • Tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • Asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
 • Palveluidemme ja tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • Liiketoimintamme kehittäminen
 • Markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • Suoramarkkinointi

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Fashion Star By Satu Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

2. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Asiakkaan henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 • Asiakkaan osoite
 • Asiakkaan puhelinnumero
 • Asiakkaan sähköpostiosoite
 • Tilatut nimikkeet ja tilausmäärät ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tilauksen maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Tilauspäivämäärä

Säännönmukaiset tietolähteet verkkokaupan kautta tilanneet asiakkaat ja palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme esimerkiksi luottopalvelun tarjoajalta.

Asiakkaan itse toimittamiensa tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoiltamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä, sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Sopimus
 • Lakisääteinen velvoite
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Käsittelyperuste vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on

suhteessa rekisterinpitäjään. Käsittelyn oikeusperuste riippuu suhteestamme sinuun.

4. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Asiakastietoihin on pääsy vain Fashion Star By Satu Oy:n omilla työntekijöillä työtehtäviään suorittaessa. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi, sekä markkinointia varten.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi:

 • tietotekniikka yhteistyökumppaneillemme
 • maksunvälittäjälle maksukortilla maksettaessa
 • luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus lähimpään postiin tai perille asti
 • kirjanpitoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilatessasi verkkokauppaasi maksu- tai logistiikkapalveluita tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden tilaus tapahtuu verkkosivustomme tai -palvelumme kautta. Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Huolehdimme siitä, että henkilötietojenkäsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille.

Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin periaattein, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja ja näin emme myöskään pysty palvelemaan sinua.

7. Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

8. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjapitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan, sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa, sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

10. Millaisia oikeuksia minulla on ja miten voin toteuttaa oikeuteni?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@fashionstar.fi. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen yläosasta. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme voi joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamalla kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus esimerkiksi luotonantotiedot tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastainen, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

11. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Palvelujen kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän tietosuojaselosteen alusta.

12. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:

info@fashionstar.fi

Tähän sähköpostiin lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 02.03.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Fashion Star By Satu Oy
Haapaniemenkatu 18
70110 Kuopio

010 212 7050
info@fashionstar.fi
fashionstar.fi
3106406-6

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin verkkokauppamme ja myymälämme välillä.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Checkout ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Fashion Star By Satu yleiset ehdot.

Mikäli sinulla on maksamiseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme ottamaan suoraan yhteyttä Checkout asiakaspalveluun puh. 0800 552 010 (ma-su klo  6:00-23:00) tai asiakaspalvelu@checkout.fi.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot. (english)

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard-korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode-todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla: 

Fashion Star By Satu Oy
Haapaniemenkatu 18
70110 Kuopio

010 212 7050
info@fashionstar.fi
fashionstar.fi
3106406-6

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Vaihto- ja palautusoikeus

Kaikilla tuotteillamme on kuluttajasuojalain mukainen 14 vrk:n vaihto- ja palautusoikeus tavaran vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä pakkauksessaan, alkuperäisessä kunnossa. Palautettavassa tuotteessa tulee olla paikallaan kaikki tuotemerkinnät ja -laput. Palautettava tuote ei saa olla olennaisesti muuttunut. Mikäli tuotetta on käytetty tai sitä on käsitelty huolimattomasti, vastaa asiakas tuotteen arvon alentumisesta sen täyteen arvoon saakka. Vaihtojen ja palautusten välttämiseksi lue huolellisesti tuotteen tiedot.

Asiakkaan on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas lähettää tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Palautukseen on aina liitettävä mukaan palautuslomake, johon tulee selkeästi merkitä palautuksen syy ja se onko kyseessä vaihto vai palautus.

Muista säilyttää palautuksesta saamasi kuitti aina siihen saakka, kun palautuksesi on käsitelty.

Emme voi lunastaa postiennakkolähetyksiä.

Peruuttamisoikeuden vaikutukset

Tilauksen peruutuksissa ja palautuksissa verkkokauppa palauttaa kaikki asiakkaalta saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua palautuksen vastaanottamisesta. Maksunpalautus suoritetaan asiakkaalle sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei myyjän ja asiakkaan välillä ole toisin sovittu. Asiakkaalle ei aiheudu maksunpalautuksesta erillisiä kustannuksia. Verkkokauppa voi pidättäytyä maksujen palautuksesta, kunnes palautettava tavara on vastaanotettu tai asiakas on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin.

Lunastamaton paketti

Paketin noutamatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruutus, joten mikäli paketti palautuu meille eikä sitä ole noudettu toimipisteestä, veloitamme asiakkaalta postikulut.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.